English  arabic flag 

بهداشت و تنوع در بسته بندی محصولات سوسیس و کالباس

بسته بندی بهداشتی سوسیس و کالباس

بسته بندی محصولات غذایی و اصولا همه اجناس، اهمیت بسیاری در حفظ کیفیت و ارزش غذایی محصول دارد. از سوی دیگر رعایت کیفیت ظاهری محصولات، در جذب مشتریان و به یاد ماندن یک محصول نقش ویژه ای ایفا می کند. پس از توجه به صادرات در مجموعه پاکدام پارس، اهمیت کیفیت بهداشتی و ظاهری بسته بندی محصول، در مجموعه پاکدام پارس ارزشی مضاعف یافت تا بتوانیم از پس معیارهای سختگیرانه استاندارد های بین المللی صنایع غذایی، سربلند بیرون بیاییم. ما در تولید محصولات سوسیس و کالباس، علاوه بر رعایت استانداردهای داخلی، رعایت مو به موی استانداردهای بین المللی را نیز، سرلوحه تولید خویش قرار داده ایم و امروز، ضمن اطمینان از ارزش بالای محصول رسیده به دستان شما، بر ادامه این راه، پای می فشاریم. در بسته بندی محصولاتمان توجه به نوع بسته بندی برای حفظ کیفیت محصولات و در عین حال سلامت بهداشتی جنس بسته بندی، بسیار مهم و ضروری است.

تلاش ما بر این است که حفظ سلامت مشتریان را سرلوحه تولید قرار دهیم تا نامی جاودان در عرصه تولید سوسیس و کالباس باشیم و بمانیم.