English  arabic flag 

هرگز سوسیس و کالباس نخورید

در این قسمت اخبار و مقاله درباره سوسیس و کالباس، مراحل تولید و شایعات و حقایق تولید سوسیس و کالباس منتشر می شود.

ما بیشتر از شما نگران سوءمصرف محصولات سوسیس و کالباس هستیم. اگر یک مشتری محصول آلوده یا بی کیفیت مصرف کند، ما نیز نگران خواهیم بود. از منظر حرفه ای مشکلات مصرف محصولات کارگاه های سودجوی تولید، گریبان ما را هم می گیرد. به خطر افتادن سلامت شهروندان، فارغ از جنبه تلخ انسانی، معاش کارگران و کارمندان شاغل در صنایع تولید کننده محصولات استاندارد را نیز به خطر خواهد انداخت. وب سایتی که به کمک بازدید بیشتر قادر به خرید تبلیغات است، عکس های دزدی از یک کارگاه زیرزمینی تولید سوسیس و کالباس را می خرد، در موتورهای جستجو بالا می آید و با لینکهای ظاهرا پرهیجان مخاطب مصرف کننده همیشگی این محصولات را جلب می کند. داستان تلخ در اینجا این است که هیچ نیتی برای سلامت شهروندان مطرح نیست، بازدیدکنندگان بیشتر سود حاصل از تبلیغات بیشتر را به دنبال دارد و شرکت های معتبر تولید کننده با مشکلات فراوان و بغرنجی مواجه می شوند.

شاید بیشتر مصرف کنندگان مصحولات ما کودکان و نوجوانان هستند، ما هم در خانواده هایمان کودک و نوجوان داریم، ما نیز سلامت شهروندان را به عنوان یک دغدغه فراروی تولید سالم قرار داده ایم. ما به عنوان تولید کننده سوسیس و کالباس، از سکوت کارخانه های معتبر تولیدکننده در برابر این همه تبلیغات منفی آزرده ایم، و مراتب تاسف عمیق خویش را از این روال سودجویی برخی وب سایت ها که خود نقشی مشابه کارگاه های تولید جنس آلوده در فضای مجازی دارند، اعلام می داریم. سعی می کنیم مقاله های بیشتری در این قسمت آماده کنیم، از تصاویر سالن تولید، ماجراهای مربوط به گوشت گربه، حقایق مربوط به مواد نگهدارنده و ... برای شما مطلب آماده کرده ایم. تنها یک نکته می ماند.

هرگز سوسیس و کالباس مصرف نکنید،

مگر آنکه از اعتبار تولید کننده محصول مطمئن باشید...