English  arabic flag 

محصولات سوسیس و کالباس پاکدام پارس، گروه سوسیس کوکتل

سوسیس کوکتل (55% گوشت قرمز)

سوسیس کوکتل از محبوبترین سوسیس ها در خانواده محصولات سوسیس کوکتل است.

سوسیس کوکتل از محبوبترین سوسیس ها در خانواده محصولات سوسیس کوکتل است. اگر به دنبال یک غذای داغ و سریع هستید، کافی است تعدادی سوسیس کوکتل داغ و خوشرنگ لذیذ روی سینی شما باشد.

ادامه مطلب...