کالباس لیونر، یک کالباس معروف فرانسوی است که در تهیه بسیاری از خوراکها و سالادها کاربرد ویژه ای دارد.

کالباس لیونر (55% گوشت قرمز)

کالباس لیونر، یک کالباس معروف فرانسوی است که در تهیه بسیاری از خوراکها و سالادها کاربرد ویژه ای دارد. فرانسوی های مدعی در عرصه خوراک های خوشمزه و شیک، در تولید کالباس نیز سابقه ای بسیار طولانی دارند.

کالباس مارتادلا، یک کالباس سنتی ایتالیایی است که اولین بار در شهر بولونیای ایتالیا تولید شده است.

کالباس مارتادلا (40% گوشت قرمز)

ساندویچ خورهای قدیمی، کالباس مارتادلا را را به عنوان نامی همیشگی در فهرست ساندویچ های سرد به یاد دارند. کالباس مارتادلا، یک کالباس سنتی ایتالیایی است که اولین بار در شهر بولونیای ایتالیا تولید شده است.